تبلیغات
khanwars fans - ادامه اقوام

بریتانیا

 • +10% سود از طلا
 • 10% ماشین های محاصره ارزانتر
 • انبار %10 ظرفیت بیشتر دارد.

10 درصد  طلای بیشتر یک مزیت بی چون چراست اما اگر در ماشین محاصره ارزانتر شک دارید دقت کنید که این یگانها برای بلعیدن سرمایه چوب آهن و غذای شما بوجود آمده اند و عزیزانی که به غارت کردن علاقه دارند همیشه میداند که یک انبار باظرفیت 10 درصد بالا تر چه موهبت بزرگی است مخصوصا در دنیاهای با سرعت بالا گه گاهی باید هزینه این افزایش انبار را آن هم در تک تک قلعه ها با سکه پرداخت کرد

 

یگان ویژه قومی که زمانی آفتاب در قلمرو پادشاهی آنها غروب نمی کرد نباید هم جز بر مهارت فرمانروای تاثیر نداشته باشد این یعنی که شما با ساختن 150 کوس زن وکسب 40درصد فرمانروایی همیشه در نبردها تعدادی فراری در لشکر دشمن خواهید داشت

این میزان با قصر سطح 4 به 44 میرسد 

فرانکها

 • +10% سود چوب
 • 10% سواره نظام ارزانتر(شامل سواره کماندار)
 • امتیاز تجارت - تاجرها می توانند تا 10 % منابع بیشتر را حمل کنند. (1100 و برای دیگر اقوام 1000) ، ضریب داخلی بازار 03. (02. برای دیگر اقوام ) ، به این معنا که با بازارهای سطح بالا آنها میتوانند 100 واحد را با 75 واحد تجارت کنند(100واحد برای 50 تا برای بقیه اقوام). همچنین تعداد پیشنهادات بیشتر در بازار ، دیگر اقوام در مرحله اول بازار میتوانند 3 پیشنهاد بدهند و یکی دیگر در هر 5 مرحله( یعنی 4 پیشنهاد در مرحله 6، 5تا در مرحله 10 و ...) . با این امتیاز موجود،آنها یک پیشنهاد دیگر در هر 4 مرحله خواهند داشت، که یعنی ماکزیمم 10 پیشنهاد تا مرحله 10.


چوب عامل مهمی در ساخت و ساز است اما مهمتر از آن سوار نظام ارزانتراست و امتیاز بازار که کاملا مشابه قوم عرب است. تبرزن جنگی این قوم می تواند با بهمراه داشتن 150 تبر زن به مهارت جنگجو 50 درصد امتیاز بده(حالت عادی 30 درصد)

 این عدد با قصر سطح 4 معادل 60 است

آلمانها

 • +10% سود از آهن
 • 10% سواره نظام ارزانتر، شامل کمانگیر سواره
 • امتیاز تجارت - تاجرها می توانند تا 10 % منابع بیشتر را حمل کنند. (1100 و برای دیگر اقوام 1000) ، ضریب داخلی بازار 03. (02. برای دیگر اقوام ) ، به این معنا که با بازارهای سطح بالا آنها میتوانند 100 واحد را با 75 واحد تجارت کنند( بقیه اقوام 100 واحد با 50 تا). همچنین تعداد پیشنهادات بیشتر در بازار ، دیگر اقوام در مرحله اول بازار میتوانند 3 پیشنهاد بدهند و یکی دیگر در هر 5 مرحله( یعنی 4 پیشنهاد در مرحله 6، 5تا در مرحله 10 و ...) . با این امتیاز موجود،آنها یک پیشنهاد دیگر در هر 4 مرحله خواهند داشت، که یعنی ماکزیمم 10 پیشنهاد تا مرحله 10.


جای چوب را با آهن عوض کنید با همان قوم فرانک طرف هستید  شوالیه این قوم هم هنرش مانند قوم فرانک است اما از لحاض سرعت بسیار کند تر است

 

بیزانس (روم شرقی)

 • +10% سود از چوب
 • 10% کمانداران ارزانتز
 • امتیاز درمان مجروحان در میدان زمانی که به 150 نفر برسند.(این تعداد برای دیگر اقوام 200 است(


همان بلغار را درنظر بگیرید که بجای سود طلا دارای سود طلا می باشد  البته راهب های این قوم دست شفا بخش کم اثرتری دارند (اصلا هم ربطی به کشوری که بازی درآن تولید شده ندارد) دارند یعنی تا 7% و مجوعا 16% از مجروحین شما شانس برگشت به جنگ را دارند

این میزان با قصر سطح 4 حداکثر  20 درصد خواهد بود