تبلیغات
khanwars fans - باز هم اقوام
گوت ها

 • +10% سود غذا
 • 10% پیاده نظام ارزانتر
 • انبار %10 ظرفیت بیشتری دارد.


 
توضیحات مربوط به مزایای این قوم در سایر اقوام آمده است اما یکان خاص این قوم که ارباب جنگ نام دارد به سوار نظام شما تا 50 درصد افزایش قدرت میدهد که از طریق امتیاز قهرمان این عدد 40 است اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم  که سواره نظام بخصوص سواره نظام سنگین نقش بسیار مهمی در جنگ ها دارد 

این درصد با داشتن قصر سطح 4 به 55 می رسد


پارسها
 • +10% سود آهن
 • 10% پیاده نظام ارزانتر
 • انبار %10 ظرفیت بیشتری دارد.


خود من هم در دور اول سرور سه و پنج جزو اکثریت افرادی بودم که این قوم را بعنوان قوم اختصاصی خود استفاده کردم اما مطمئن این قوم که در سرور های مختلف نام مختلفی دارد  در سرور ایران به نام قوم پارس ذکر شده است و به امید خدا باآمدن قوم اصلی پارس دوستان بازی با آن را نیز تجربه خواهند کرد بهر حال هم اکنون مسلئه اصلی این است که  متاسفانه بسیاری از دوستان  از قدرت این قوم استفاده نمی کنند یگان ویژه این قوم به  امتیاز مدافع کمک می کند تعداد زیادی از دوستان هستند که فکر میکنند امتیاز مدافع تنها در هنگام دفاع بدرد می خورد اما باید گفت که این امتیاز به جان تمامی یگانهای شما امتیاز میدهد با قرار دادن  تعداد مناسب یگان مخصوص در صف سربازان شما به جان تمامی یگانهای خود 25  درصد اضافه میکنید .

این میزان با کمک قصر سطح 4 به 29 درصد میرسد البته در واقع این اعداد باید 35 و  40 می بود که انگار یک باگ کوچک برنامه نویسی  موجب شده که توصیه شود که فعلا این نژاد را انتخاب نکنید

روسها

 • +10% سود چوب
 • 10% ماشینهای محاصره ارزانتر
 • انبار %10 ظرفیت بزرگتری دارد.


مهارت های این قوم را در اقوام دیگر توضیح داده ام اما در مورد یگان مخصوص این قوم باید گفت برج محاصره این قوم انگار درصد عملکرد منجنیق ها و منجنیق کوش های شما را بیشتر افزایش میدهد بنابراین اگر با یک روس درافتادید که در لشکرش برج محاصره دارد هرچند عملا شانس منجنیق ها از 60  درصد بیشتر نخواهد شد اما حتما نگران پایین آمدن سطح ساختمان های خود در صورت شکست باشید .

ژاپنی ها

 • امتیاز تجارت
 • 10% پیاده نظام ارزانتر
 • +10% تولید غذا این قوم تازه وارد در مورد امتیاز های قومی چیز ندارد که توضیح نداده باشم اما یگان خاص این قوم کاری میکند کارستان  اگر در نبرد پیروز شوید به میزان سامورایی زنده مانده شما از امتیاز تبدیل نیروهای دشمن به یگانهای خودی برخوردار خواهید بود.
هر سامورائی بعد از هر نبرد موفقیت آمیز قادر خواهد بود 
قت کنید که ژاپنی فقط می تواند 20% از یگان های دشمن را اسیر سازد و در صورتی که 20% جمعیت ارتش دشمن کمتر از 600 نفر بود , بنابراین یگان های اسیر شده نیز کمتر خواهند بود.-نجیب زاده و یگان خاص اسیر نخواهند شد.

این میزان با کمک قصر سطح 4 عبارت از 800 نفر خواهد بود

مغول ها

 • غارت 25% از منابع ذخیره شده در پناهگاه
 • 20% خسارت بیشتر به دیوار این قوم تازه وارد بدرستی  قوم مغول است می تواند 25 درصد از پناهگاهای دشمنان را غارت کند که راسته کار اوایل سرور است. و اینکه دیوار را با درصد بیشتری تخریب میکند(20) که به نظر من این هم راسته کار اوایل سروراست.
اما یگان خاص این قوم بسیار کار آمد است هر گارد چنگیز خان مارش ها را 0.5 درصد سریعتر خواهد کرد، تا حداکثر 30% .