تبلیغات
khanwars fans - جمع بندی اقوام


خلاصه کلام در مجوع سراغ قوم مغول نروید این نقل قول از میثم است نفر سوم دور اول و نفر اول دور دوم دنیای 3  قوم مغول بی خیرو برکت ترین قوم است قوم ژاپن هم چون یگان ویژه اش هیچ هنری نداره جز نبدیل و هیچ امتیاز قهرمانی نمیده در کل چندان چنگی بدل نمیزنه از بقیه اقوام به نظر من در دنیاهای با سرعت بالا تر از یک قوم عرب بسیار کارساز است و در دنیاهای با سرعت عادی احتمالا بهترین اقوام اقوامی است که بتوانند در سطح 150 نفر یگانها را پاکسازی کنند که مثلما بلغار انتخاب خوبیست اما از قدرت قوم گوت هم نباید غافل شد مخصوصا که سرعت یگان ویژه آن محدودیتی در سرعت یگانهای شما ایجاد نمیکند.
یک نکته مهم مهارت جنگجو  جان پیاده نظام شما نیروهایی که پیاده هستند و تیر کمان ندارند حتی یگانهای خاص و نجیب زاده  امتیاز میدهد پس علاوه بر قوی کردن آنها اگر مهارت مدافع شما 3 باشد و مثلا در قوم آلمان به تعداد کافی یگان ویژه به همراه داشته باشید جان پیاده نظام شما تا 80 درصد افزایش پیدا میکند.

گام قبلی