تبلیغات
khanwars fans - سبک ارتش برای روزهای اول سرور
اساس بزرگان هر سرور از همان روزهای اول گذاشته میشودپس پیشرفت شما در اوایل سرور بسیار مهم خواهد بود اما لازمه پیشرفت سریع چیزی جز غارت نیست غارتها معمولا بلافاصله و با بدست آوردن اولین یگانها (5 شمشیرزن و 200 کماندار کوتاه شروع می شود)  اما مشکل زمانی شروع می شود که دیوارها ساخته می شوند در این مواقع معمولا تلفات زیاد افراد تازه کار موجب دلسردی یا عقب ماندگی آنها می شود این سبک در ابندای دور اول سرور سه توسط  بچه های قبیله پارت ابداع گردید که برای بردن جنگها و غارت قلعه های  خالی از سرباز یا کم سرباز مناسب است بهترا است سعی کنید کمانداران خود را در آهنگری پیشرفت دهید یا اگر جا دارید مهارت کماندار قهرمان خود را افزایش دهید. ادعا نمی کنم که این سبک بهترین سبک برای چنین روزها یا کاری است اما خود من بارها این سبک را آزموده ام و نتایج بسیار خوبی گرفته ام.


نکات
1)  هرچه کمانداران بلند شما بیشتر باشند که بتواندد در دور اول دیوار را از بین ببرند نبرد کم تلفات تری خواهید داشت دیوار اگر در دور اول نابود نشود  (دژکوب , بالستیک و سایر لوازم با برد (5) در جنگ شرکت می کند این یعنی اینکه  حتی اگر کمانداران شما بتوانند دیوار را در دور اول از بین ببرند باز هم دیوار ضربه خود را خواهد زد  و بصورت اتفاقی به یکی از  سه خط اول شما حمله می کند بنابراین در خطوط اول تا سوم یک نفر از هر یگان گذاشته میشود تا تلفات حداقل شود اگر میخواهید یگانهای غارت کننده هم باید در خط آخر باشند نکته گداشتن  دو نفر در بعضی از خطوط فرصت دان به کمانداران بلند شما برای  اینکه دو دور به دیوار ضربه بزنند است این سبک برای دیوار تاسطح 7 بصورت تضمینی و برای دیوار تا سطح 10 با داشتن کمی شانس جواب می دهد.
3)اگر برای جنگ این سبک را انتخاب می کنید حتما کمانداران کوتاه خود را به خط سوم انتقال بدهید اینجوری سریع تر در جنگ شرکت می کنند و براحتی برنده می شوید
4)کار برد این روش در روزهای اولیه سرور بسیار نتایج بسیار طلایی دارد پس بشتابید