تبلیغات
khanwars fans - ســـــــــــــــــــــــــبک ارتش برای حــــــــــــــــــــمله

امیدوارم این مورد یک مقدار تاخیر در نوشتن مطالب را جبران کند در نوشتن این سری از مطالب سعی شده است تا حد امکان مطالب مورد نیاز برای یک چیدن سبک ارتش خوب را با کمک از راهنمایی های اساتید مسلم این بازی استفاده شود البته این مطالب می توانند با نظرات دوستان کامل و درست شود


برچسب ها: خانوارز ، حمله ، ارتش ، سبک ، جنگ خانها ، khanwars ،