تبلیغات
khanwars fans - جنگ خانها ورژن 3
جمعه 26 شهریور 1389

جنگ خانها ورژن 3

   نوشته شده توسط: مهران ربانی    نوع مطلب :اخبار ،

با سلام و درود به خان های گرامی 

همانطور که از قبل می دانید ورژن 3.0 بازی به زودی در تاریخ 18.10.2010 به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد نمود. در زیر لیست تغییرات و آپدیت های صورت گرفته را می توانید ملاحظه نمیوده ، امکان افزودن تغییرات و یا اجا نشدن برخی از ان ها در این ورژن وجود دارد ، لذا این لیست لیست نهایی نخواهد بود و لیست نهایی به زودی به اطلاع همه دوستان خواهد رسید : 
لازم به ذکر است که در ایم ورزن بیشتر سعی در برطرف کردن مشکلات و نواقص بازی شده است. 

i. تغییرات بازی :

1. سطوح مختلف قلعه روح خان:

سطح1 – قلعه های ضعیف با ارتش کمآنها+1 امتیاز در ساعت به رتبه قبیله می‌دهند و درآمد منابع 10% کمتر از حالت نرمال خواهد بود;

سطح2 – کمی قدرتمند تر از سطح یک با ارتشی متوسط آن‌ها +2 امتیاز در ساعت به رتبه بندی قبیله خواهند داد و در‌آمد منابع20% کمتر از معمول خواهد بود;

سطح3 – قلعه های قدرتمند با ارتشی مهیبآن‌ها +5 امتیاز در ساعت به رتبه قبیله خواهند داد و درآمد منابع آن‌ها 30% کمتر از حالت عمول خواهد بودآن‌ها 50 امتیاز جایزه به رتبه قبیله‌ای خواهند داد که ابتدا آن‌ها تسخیر نماید;

سطح4 – قلعه های فوق‌العاده قوی با ارتشی بزرگ قلعه های کنونی). آن‌ها 10 امتیاز در ساعت به رتبه قبیه می‌دهند و درآمد منابع 50% کمتر از حالت معمول استآن‌ها 150 امتیاز جایزه به رتبه قبیله‌ای که ابتدا آن‌ها را تسخیر کند خواهند داد.

2. جاسوسی – با جاسوسی موفقیت آمیز، بازیکنان قادر خواهند بود اطلاعاتی از ارتقا و جمعیت بکار گرفته شده در معادن دشمن دریافت نمایند. 

3. قصر در سطح وجود خواهد داشتبسیار پرهزینه خواهد بود و یک قلعه اضافه بعلاوه ارتقای بیشتر برای یگان های خاص خواهد داد

ارتقای عمر: +50% عمر;
 • ارتقای حمله+50% حمله;
 • ارتقای مخصوص برای هر قوم به ترتیب زیر:
 • سامورایی – می‌توانند تا 800 یگان را بعد از نبرد به اسارت گیرند
 • سرباز پیاده نظام – امتیاز مهارت حداکثر22% بجای20%
 • کوس زنان – امتیاز مهارت44% بجای40%
 • تبرزن جنگی – امتیاز مهارت حداکثر60% بجای50%
 • شوالیه توتنی امتیاز مهارت حداکثر60% بجای50%
 • گارد مخصوص – امتیاز مهارت حداکثر29% بجای25%
 • گارد چنگیز خان – تا40% مارش های سریعتر بجای30%
 • برج محاصره – امتیاز حمله همه برج های محاصره5% بعلاوه شانس بیشتر نابودی ساختمان 60%
 • ارباب جنگ – امتیاز مهارت55% بجای50%
 • راهب – امتیاز مهارت تا حداکثر20%
 • کشیش تانگراامتیاز مهارت حداکثر تا21%

4. ماشین‌های محاصره شانس بیشتری برای نابودی یک ساختمان خواهند داشت ، به ترتتیب زیر:

منجنیقاز0.03% به0.05% شانس نابودی یک سطح از ساختمان برای هر ماشین;

منجنیق قلعه کوشاز0.05% به0.07% شانس نابودی یک سطح از ساختمان برای هر ماشین;

امتیاز از برج محاصره برای قوم روس – شانس منجنیق به0.07% و منجنیق قلعه کوش به0.09% افزایش میابد;
 • حداکثر شانس نابودی یک ساختمان همان 50% باقی خواهد ماند.

5. مشاور قبیله – مشاور قبیله وجود خواهد داشت که بسیار شبیه مشاور معمولی بازی خواهد بود اما تنها برای فرمانروای قبیله بازی خواهد شد و درخواست ها و پاداش زیر را خواهد داشت:

مأموریت1: هدف – کسب سه عضو قبیلهپاداش- 1 هفته درفش قبیله به صورت رایگان;

مأموریت2: هدف – داشتن سه سیاست قبیلهپاداشت – قبیله یک سیاست جنگ اضافه همزمان خواهد داشت (بجای 4);

مأموریت3: تسخیر قلعه روح خان سطح1, 2, 3 و4; پاداش- 200 امتیاز به رتبه قبیله.


II. برنامه مشتریان وفادارگزینه های پرداختی

1. برنامه مشتریان وفادار(یک منوی کاملاً جدید) – سطوح به همین ترتیبی که هست باقی خواهند ماند اما جوایز بسیار بیشتری خواهد بود:

کد های جایزه برای تخفیف روی هر خرید;

اکثر گزینه های پرداختی می‌توانند با استفاده از ستاره‌ها در دسترس باشند;

ستاره‌ها به یک شکل جدید ذخیره خواهند شد.

2. گزینه تمام کردن ارتقای فوری درست مانند تمام کردن ساخت سریع ساختمان می باشد – یکبار در 24 ساعت و هزینه آن 15سکه برای هر ساعت باقیمانده خواهد بود.

3. امتیازها مهارت بیشتری می‌توانند بازگردانده شوند – گزینه ای برای بازگرداندن حداکثر 20 امتیاز مهارت.

4. مراسم – در دنیاهای سریع جوایزی به ارزش برابر خواهد داشتwill give 3 times bigger bonuses for speed worlds (دنیاهای با سرعت یا 5و برابر جوایز بیشتر برای دنیاهای مافوق سریع (در جوایز منابع و ارتش بکاربرده خواهد شد).
 1. گزینه ای برای براخوانی مارش های تحریک شده و دریافت تعدادی از سکه هاهمه مارش های تحریک شده بجز مارش های با تحریک سرعت ، که باز خوانی شده‌اند ، 90% از سکه های هزینه شده برای تحریک مارش را دریافت خواهید نمود.سکه های دریافتی از بازگردانی مارش های سرعت به ترتیب زیر خواهند بود:

در صورتی که مارش در فاصله10% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 90% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله11-20% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 80% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله21-30% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 70% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله31-40% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 60% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله41-50% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 50% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله51-60% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 50% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله61-70% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 30% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله71-80% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 20% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

در صورتی که مارش در فاصله81-90% مسافت مارش بازخوانی شود ، بازیکن 10% سکه ها را دریافت خواهد نمود;

بعد از آنکه90% از فاصله مارش کامل شده است، در صورتی که مارش بازخوانی شود هیچ سکه ای به بازیکن تعلق نخواهد گرفت.


 1. گزینه ای برای جستجوی قلعه های روح خان(VIP فقط).
 2. بازیکنان قادر خواهند بود مارش های تجارت از بازار را برای سرعت بیشتر و وزن حمل بیشتر تحریک نمایند.
 3. اولین تغییر پایتخت رایگان خواهد بود (مانند اکنون). بازیکنان قادر خواهند بود تا پایتخت خود را دوباره تحت شرایط زیر تغییر دهند :

حداقل96 ساعت از آخرین تغییر گذشته باشد;

اولین تغییر رایگان است و هزینه تغییرات بعدی 200 سکه خواهد بود;

قلعه های با وفاداری زیر10K نمی‌توانند به عنوان پایتخت اعلام شوند(بجز برای اولین تغییر)

قلعه هایی که تحت حمله هستند نمی‌توانند به عنوان پایتخت اعلام شوند(بجز برای اولین تغییر)
 1. یک حالت محافظت اضافه برای هر بازیکن در یک راند بازی خواهد بود و هزینه آن 200 سکه خواهد بود، در صورتی که کمتر از48 ساعت از آخرین استفاده محافظت گذشته باشد ، قابل فعال کردن مجدد این گزینه نیست.
 2. گزینه ای برای خرید دوم منابع در طول یک 24 ساعت خواهد بود که به صورت زیر است :

این ویژگی 10 ساعت از تولید تنها یکی از منابع را خواهد داد ;

هزینه آن 30 سکه است;

این ویژگی فعال خواهد بود تنها بعد از آنکه خرید منابع انجام شده باشد ، این بدین معناست که در صورتی که بازیکن می‌تواند حالت اصلی خرید منابع را استفاده کند نمی‌تواند این ویزگی را فعال نماید.


iii. تغییرات دیگر

1. گرافیک تماماً جدید ساختمان‌ها هر نژادی عکس مختلفی از قصر خواهد داشت.

2. رنگ‌های بیشتر روی نقشه برای قبیله های مادر ، سیاست‌های قبیله ، انواع مجازات ها و غیره.

3. قبیله – قبیله مادر(برخی مجوزهای برای رئیس قبیله مادر در قبیله زیرشاخه).

4. بازیکنان تا زمانیکه به سطح نرسند قادر به ایجاد قبیله نخواهند بود.

5صفحه اطلاعات برای سیاست‌های قبیله وجود خواهد داشت – کدام عضو سیاست‌ها را قبول کرده و چه زمانی.

6هیچ محدودیتی در سیاست‌ها وجود نخواهد داشت – جنگ نامحدود(تنها سیاست جنگ اول امتیاز تجربه خواهد داد).

7دکمه ای برای پاک کردن ارتش در شبیه ساز نبرد

8زمانیکه ارتقا در حال پردازش است ، نوشته خواهد شد که این ارتقا برای حمله یا دفاع یگان خواهد بود.

9تازه کردن میزان منابع موجود به صورت همزمان.
 1. بازار – زمام مارش ها نمایش داده خواهند شد.
 2. چیدمان جنگی ارتش در گزارش های نبرد نمایش داده خواهند شد