تبلیغات
khanwars fans - یگانهای پیشنهادی برای نژاد ایرانی
پنجشنبه 20 خرداد 1389

یگانهای پیشنهادی برای نژاد ایرانی

   نوشته شده توسط: حامد رحیمی    نوع مطلب :اخبار ،


گارد جاویدان
بهترین یگان ویژه که احتمالا به ذهن همه میرسه گارد جاوید است
این یگان دارای سپرهای بزرک و بسیار ورزیده بود
سواره نظام زره پوش

در واقع مهمترین نیروی رزمی ایران در جنگها تا پایان دوران ساسانی سواره نظام زره پوش بوده که در جای جای تاریخ جنگها از آن نام برده شده بعنوان مثال دلیل باخ ایران در آخرین نبرد با اسکندر فریب معروف اسکندر و دور شدن سواره نظام زره پوش ایران از میانه میدان جنگ بوده


کمانداران پارسی

این یگان از آنچنان درجه اهمیتی برخوردار بود که نقش سکه های ایرانی بود
 
یگان فیل سواراین یگان از دوران هخامنشی تا ساسانی در ارتش ایران جای داشته است


ارابه جنگی
جزو لاینفک ارتش هخامنشی که مسوئلیت در هم شکستن لشکر دشمن را بعهده داشت

اما اگر بازی جنگ خانها یک بازی قرون وسطی است  شاید باید یگان ویژه ایرانی هم از میان یگانهای معروف این دوران در امپراطوری صفویه یا افشاریه اخذ شودیگان قزلباش

سربازان چابک و قوی با شمشیر هلالی و سپریگان شتر سوار
یگان خاص نار شاه افشار که همان یگان شتر سوار بود که موجب پیروزی لشکر نار در جنگ با هند گردید
البته این یگان در زمان هخامنشی و اشکانی هم استفاده میشده است